logo

KLUB

EXTREME

ASOCIACE

IPSC
  

5. kolo CHC 2023

Vážení přátelé dynamické střelby,

srdečně vás zvu na závod 5. kolo CHC 2023

DVC
Střelecký Klub Prostějov

Kontaktní osoba
Vojtěch Kaprál, 608 888 977
voka1@seznam.cz

Match Director
Petr Gába, 775 331 541
gaba.petr.pv@seznam.cz

Stats Officer
Karel Klíč, 608 411 750
klic.karel@tiscali.cz

email: registrace@ipsc-pv.cz

Základní informace

Datum:9.9.2023
Obtížnost:IPSC Level I.
Počet situací:3
Minimální počet ran:80
Prematch - kapacita:RO, závodníci po dohodě s pořadatelem, kapacita: max. 30
Hlavní závod - kapacita:80 závodníků
Divize: Open, Standard, Production, Production Optic, Classic, Revolver
Kategorie:Regular, Lady, Junior, Senior a Super Senior
Pořadatel Střelecký klub Prostějov, z.s. a SBTS ZO Areál, p.s.
Místo Střelnice Prostějov-Vrahovice
Povinná výbava ochrana sluchu a zraku (sluchátka, brýle)
Startovné viz dále na stránce
Účast Držitelé zbrojního průkazu
Zbraně a střelivo Vlastní, jsou povoleny všechny druhy velkorážních pistolí a revolverů od ráže 9mm Luger (dle pravidel IPSC). Není povoleno používat střelivo s průbojnou a zápalnou střelou.
Protesty Podle pravidel IPSC s vkladem 1000.- Kč, do rukou hl. rozhodčího. Při neoprávněném protestu propadá pořadateli.
Zdravotní zabezpečení Pohotovostní služba polikliniky v Prostějově
Občerstvení Zajištěno v obvyklé míře na střelnici
BEZPEČNOST Jakákoli manipulace se zbraněmi mimo stanoviště a bezpečnostní zónu je zakázána. Zbraň musí být v pouzdře (zavazadle) vybitá se spuštěným kohoutem a bez zásobníku. Střelec smí vyjmout zbraň z pouzdra na stanovišti jen na povel rozhodčího, nebo na místě k tomu určeném (bezpečnostní zóna). V bezpečnostní zóně je zakázána jakákoli manipulace se střelivem. Jakékoli porušení bezpečnosti = diskvalifikace ! Střelci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace, na vlastní nebezpečí. Střelci jsou odpovědni za způsobenou škodu a újmu.
Poznámky 1) Střelci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace, na vlastní nebezpečí. Střelci jsou odpovědní za způsobenou škodu a újmu.
2) Časový rozvrh je závislý na počtu účastníků závodu. Uvedený časový rozvrh je orientační.
3) Pořadatel si vyhrazuje právo změn dle vzniklých objektivních situací.

Vedení závodu

Match Director:Petr Gába (CZE)
Range Master:Petr Švček (CZE)
Stat Officer:Karel Klíč (CZE)

Časový plán

DatumČas 
08.09.2023od 14:00Prematch
9.9.2023 do 8:45
do 10:00
do 11:30
do 13:00
do 14:30
registrace dopolední squady 1 - 3
registrace dopolední squady 4 – 6
registrace odpolední squady 7 - 9
registrace odpolední squady 10 – 12
registrace odpolední squady 13 – 15
9.9.2023 9:00
10:30
12:00
13:30
15:00
začátek dopolední squady 1 - 3
začátek dopolední squady 4 – 6
začátek odpolední squady 7 - 9
začátek odpolední squady 10 – 12
začátek odpolední squady 13 – 15

Startovné

Úhrada startovného

Registrační poplatek:  350 CZK     [ 16 EUR]

Startovné uhraďte tak, aby platba proběhla do 10 dnů od registrace.
V případě neuhrazení startovného do 10 dnů, bude Vaše registrace smazána.
Startovné je nevratné, ale lze přenést na jiného závodníka.
Při platbě uveďte jako variabilní symbol číslo, které získáte při registraci, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.
Při platbě za více závodníků uveďte pouze jedno číslo a o platbě informujte pořadatele klic.karel@tiscali.cz.

TOTO BANKOVNÍ SPOJENÍ PLATÍ POUZE PRO PLATBY V KORUNÁCH

Bankovní spojení Česká Republika
Jméno a adresa příjemce: 
účet č. 1028542295/5500 Jméno příjemce: Střelecký klub Prostějov, z.s. Banka: Raiffeisenbank a.s., Prague, Czech republic Adresa banky: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 IBAN CZ33550000000001028542295 SWIFT (BIC): RZBCCZPP
Transakční poplatky hradí odesílatel
Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Střelecký klub Prostějov, z.s. (dále jen „SK Prostějov“),

aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“)

zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo
- fotografie z průběhu akce

2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu a fotografie z průběhu akce je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů, které organizuje SK Prostějov.
b) pro marketingové účely SK Prostějov, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti SK Prostějov.

Tyto údaje budou SK Prostějov zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní

údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.

4. Osobní údaje bude SK Prostějov zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých

zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených SK Prostějov. Pro SK Prostějov mohou data

zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací,

které však v současné době SK Prostějov nevyužívá.

5. Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů

obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2023