logo

KLUB

EXTREME

ASOCIACE

IPSC
  

3. kolo CHC 2023

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Střelecký klub Prostějov, z.s. (dále jen „SK Prostějov“),

aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“)

zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo
- fotografie z průběhu akce

2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu a fotografie z průběhu akce je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů, které organizuje SK Prostějov.
b) pro marketingové účely SK Prostějov, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti SK Prostějov.

Tyto údaje budou SK Prostějov zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní

údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.

4. Osobní údaje bude SK Prostějov zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých

zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených SK Prostějov. Pro SK Prostějov mohou data

zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací,

které však v současné době SK Prostějov nevyužívá.

5. Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů

obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2023